Er Fasting er obligatorisk for alle muslimer i Ramadan Måned?

Gud innførte muslimske faste i Ramadan i Hegiras andre år, denne raske var en av de fem pilarene i islam. Fasthet er en gammel praksis for rensing og tilbedelse, og Gud sier i Koranen:
 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علذ الذين من قبلكم لعلكم تتقون

"O du troende, fast er foreskrevet for deg, som det var foreskrevet for dem som var foran deg, for at du skulle få den gudsfrykt og den hellige frykt for Gud" (ALBAQARA, 183)

Fasting i islam består av abstention Å spise, drikke, ekteskapelige forhold, etc., fra før soloppgang til solnedgang. Det er ikke den eneste hensikten med å feste tilbedelse; Det er utallige fordeler i forhold til sansene og stemningsstaten. Selvkontroll og moralsk oppførsel og det gjensidige forholdet mellom medlemmene i det menneskelige samfunn er en del av fordelene. Ønsker dere alle en veldig glad Ramadan Mubarak!